เว็ปไซต์สำเร็จรูป,ออกแบบดีไซร์,รับทำเว็ป

ศูนย์ฝึกพัฒนาเด็กพิการทางสมอง "บ้านเกริกเกียรติ", ให้คำปรึกษาทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.Tel 081-9051630                                                                                                                                                                                                                                         

เด็กสมาธิสั้นและซนผิดปกติ(Attention Deficit & Hyperactive Disorders) คืออะไร
คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจมีคำถามในใจว่า ทำไมลูกเราถึงซนมากกว่าเด็กคนอื่นๆ ชอบลุกเดินบ่อยๆ นั่งนิ่งๆ ไม่ได้ ไม่มีสมาธิทำการบ้าน อย่างนี้ ลูกเราเป็นเด็กสมาธิสั้นและซนผิดปกติหรือเปล่า ก่อนที่จะตอบคำถามคาใจคุณพ่อคุณแม่ได้ เราต้องทราบถึงอาการเด่นๆ ของ เด็กสมาธิสั้นและซนผิดปกติเสียก่อน

เด็กสมาธิสั้นและซนผิดปกติ (Attention Deficit & Hyperactive Disorders) จะมีอาการ ผิดปกติที่เด่นชัดทั้ง 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่
ความบกพร่องเรื่องสมาธิ คือ เด็กสมาธิสั้นและซนผิดปกติ จะไม่สามารถควบคุม และคงสมาธิไว้ได้นาน จึงไม่สามารถทำงานให้เสร็จเป็นชิ้นเป็นอันได้ และมักจะทำอะไรครึ่งๆ กลางๆ ขี้ลืม ชอบทำของหาย เด็กจะมีอาการวอกแวกง่าย และเหม่อลอยเมื่อเด็กต้องทำงานที่ตนไม่ค่อยชอบ เช่น การบ้าน
ความบกพร่องเรื่องพฤติกรรม คือ เด็กสมาธิสั้นและซนผิดปกติ จะซน ไม่อยู่นิ่ง กระสับกระส่าย ชอบเล่นมือ ขยุกขยิก บิดตัวไปมา ชอบลุกเดินบ่อยๆ หรือวิ่งไปรอบๆ ห้อง ชอบแหย่เพื่อน มักจะเปลี่ยนความสนใจค่อนข้างเร็วและบ่อย
ความบกพร่องในการคิดและวางแผน คือ เด็กสมาธิสั้นและซนผิดปกติ จะชอบทำอะไรเร็วๆ ไม่คิดหน้า คิดหลัง โต้ตอบทันทีทันใด พูดโพล่ง หรือพูดแทรกผู้อื่น โดยไม่ยั้งคิด ไม่มีความอดทน หรือ รอคอยสิ่งใดเป็นเวลานานๆไม่ได้ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่น เดินชนบ่อยๆ ทำให้มีแผลฟกช้ำดำเขียว
ปัญหาเหล่านี้ หากไม่ได้รับการแก้ไข หรือการบำบัดรักษาที่ถูกต้อง เมื่อเด็กโตขึ้นอาจมีปัญหาด้านการเรียน พฤติกรรม อารมณ์ และสังคมได้ นอกจากนี้ อาจจะส่งผลต่อการทำงานได้ อีก เช่น ไม่มีระบบในการทำงาน สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง มีปมด้อย และไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน หรือผู้อื่นได้ดี เช่น ชอบทำตัวแยกกลุ่มเมื่ออยู่กับเพื่อนๆ

สาเหตุของอาการสมาธิสั้นและซนผิดปกติ
เกิดจากการที่สมองทำงานบกพร่อง แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ปัจจัยทางชีวภาพ พันธุกรรม สภาพแวดล้อมที่เสียงดัง วุ่นวาย และตัวเด็กเองไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ อย่างไรก็ดี อาการสมาธิสั้นและซนผิดปกติ ไม่สามารถหายเองได้ เพราะฉะนั้น คุณพ่อ คุณแม่ที่สงสัยในพฤติกรรมของลูกควรนำเด็กมาปรึกษากุมารแพทย์ หรือจิตแพทย์เด็กเพื่อวิเคราะห์ และวินิจฉัยโรคให้ได้ผลที่ชัดเจนแน่นอน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการช่วยเหลือและดูแลเด็กสมาธิสั้น และซนผิดปกติ
การปรับสิ่งแวดล้อม : คุณ พ่อคุณแม่ควรให้มีสิ่งเร้าในบ้านน้อยที่สุด ปราศจากเสียงดังรบกวน ไม่ควรพาเด็กไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ไม่ควรให้เด็กดูทีวีนานเกินไป เพราะเด็กจะได้ รับการกระตุ้นมากเกินไป อาจทำให้เด็กขาดสมาธิได้
การเพิ่มสมาธิ :ตัวอย่าง เช่น ขณะที่ลูกทำการบ้าน คุณพ่อคุณแม่ควรใช้เวลาสอนลูกทำ การบ้านแบบตัวต่อตัว ไม่ควรให้ลูกทำการบ้านคนเดียว และควรหัดให้เด็กนั่งทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ลุกจากโต๊ะบ่อยๆ อาจจะเริ่มจากการให้นั่งนานสัก 5 นาที ในระยะเริ่มต้นแล้วค่อยเพิ่มระยะเวลานานขึ้นเรื่อยๆ
การเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเอง : คุณพ่อคุณแม่ควรจัดระเบียบวินัยในบ้านอย่าง สม่ำเสมอ และควรจัดตารางกิจวัตรประจำวัน เพื่อฝึกให้ลูกรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร

แนวทางการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นและซนผิดปกติ
เด็กสมาธิสั้นและซนผิดปกติ ควรได้รับการบำบัดรักษาแบบผสมผสานในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
ด้านการใช้ยา : ใน บางกรณีเด็กจำเป็นต้องได้รับยาเพื่อลดอาการซน หรือเพื่อให้เด็กนิ่งมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย และดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา
ด้านกิจกรรมบำบัด : วิธี การหนึ่งของกิจกรรมบำบัด ที่เรียกว่าการประมวลระบบการรับความรู้สึก (Sensory Integration) เป็นการกระตุ้นระบบการรับความรู้สึก เพื่อช่วยแก้ปัญหาพื้นฐาน ของเด็กในเรื่องการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการคงสมาธิ ทำให้ สามารถลดอาการไม่อยู่นิ่งของเด็กสมาธิสั้นและซนผิดปกติได้
ด้านการปรับพฤติกรรม : เป็น การเพิ่มทักษะทางสังคม เช่น การสอนให้เด็กรู้จักปฏิบัติตาม คำสั่งโดยการเสนอให้รางวัลแก่เด็กเมื่อเด็กทำตามเงื่อนไข หรือกฎระเบียบได้ จะส่งผลให้เด็ก สามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้น
ด้านการศึกษา : การ ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน ควรต้องประสานงานกับคุณครูที่โรงเรียน เพื่อจัดแผนการสอนรายบุคคลให้เหมาะสมกับศักยภาพของเด็ก เช่น เด็กบางคนอาจต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม หรืออาจต้องมีครูสอนตัวต่อตัว เป็นต้น

เด็กสมาธิสั้นและซนผิดปกติแต่ละคนจะมีความรุนแรงของอาการแตกต่างกัน ดังนั้น รายละเอียดของวิธีการบำบัดรักษา ควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับอาการของเด็กแต่ละราย อย่างไรก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ควรมีความจริงจังในการปฏิบัติตามขั้นตอนการบำบัดรักษาที่ถูก ต้องเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กสามารถใช้ชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

081-9051630
คุณ สมคิด จินดามาตย์

 
 สถิติวันนี้ 13 คน
 สถิติเมื่อวาน 70 คน
 สถิติเดือนนี้  2143 คน
สถิติปีนี้ 4527 คน
สถิติทั้งหมด 50026 คน
เริ่มเมื่อ 2009-03-11


autistic.tht.in

ศูนย์ฝึกพัฒนาเด็กพิการทางสมอง
เลขที่ 48 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
บริการให้คำปรึกษาทุกวันเวลา 8.00 - 17.00 น. โทร. 081-9051630 คุณ สมคิด จินดามาตย์