เว็ปไซต์สำเร็จรูป,ออกแบบดีไซร์,รับทำเว็ป

ศูนย์ฝึกพัฒนาเด็กพิการทางสมอง "บ้านเกริกเกียรติ", ให้คำปรึกษาทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.Tel 081-9051630                                                                                                                                                                                                                                         

จุดมุ่งหมายในการสอน

             เพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย แก้ไขความบกพร่องทางด้านร่างกาย

            พัฒนาการทางด้านอารมณ์ ปรับสภาพความก้าวร้าว แก้ไขการทำร้ายตนเอง

            พัฒนาการทางด้านสังคม ให้อยู่ร่วมในสังคมได้ เป็นกลุ่ม มีเพื่อนที่สามารถสื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน

            พัฒนาการทางด้านภาษา - การเขียน - การอ่าน ตามความสามารถของเด็ก

            เนื่องจากทางศูนย์ฯรับเด็ก แบบประจำเพื่อให้เด็กได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องและเห็นผลอย่างรวดเร็วตามความสามารถของเด็ก ทางศูนย์ฯจึงบริการให้ทางด้านที่พัก  -  อาหาร  - และการพาไปพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง

           บริการให้คำปรึกษาทุกวันเวลา 8.00 - 17.00 น.

           โทร. 081-9051630 คุณ สมคิด จินดามาตย์

081-9051630
คุณ สมคิด จินดามาตย์

 
 สถิติวันนี้ 5 คน
 สถิติเมื่อวาน 19 คน
 สถิติเดือนนี้  1069 คน
สถิติปีนี้ 5632 คน
สถิติทั้งหมด 51131 คน
เริ่มเมื่อ 2009-03-11


autistic.tht.in

ศูนย์ฝึกพัฒนาเด็กพิการทางสมอง
เลขที่ 48 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
บริการให้คำปรึกษาทุกวันเวลา 8.00 - 17.00 น. โทร. 081-9051630 คุณ สมคิด จินดามาตย์